Noun คำนามในภาษาอังกฤษ คืออะไร มีกี่ชนิด มีวิธีใช้อย่างไรบ้าง

คำนาม ในภาษาอังกฤษ (Noun) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ซึ่งได้แก่ นามนับได้ (Countable noun) และ นามนับไม่ได้ (Uncountable noun) ซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายถึงกา...

วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ การเติม s es ในภาษาอังกฤษ

เจาะลึกวิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ ซึ่งคำนามในภาษาอังกฤษส่วนมากสามารถใช้ การเติม s es ได้เลย แต่ก็มีคำนามบางประเภทที่ต่างออกไป คือคํานามที...

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ในภาษาอังกฤษ

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ไม่ใช่เรื่องยากเพราะ คำนามนับไม่ได้ ( uncountable noun ) ทั่วไป ยกตัวอย่างนามนับไม่ได้ เช่น นม กาแฟ ที่ไม่สามารถนับได้ แ...

คำนามทั่วไป (common nouns) และ คำนามเฉพาะ (proper noun)

ชนิดของคำนามในภาษาอังกฤษ นอกจากจะแบ่งเป็น คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้ แล้ว ยังมีการแบ่งคำนามอยู่อีกหนึ่งรูปแบบ คือ คำนามทั่วไป (common nouns) และ ค...

การใช้ a an the (The Articles) หรือ คำนำหน้านาม ฉบับเข้าใจง่าย

The Articles คือ คำนำหน้านาม ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ a, an, the ที่มีความสำคัญก็เพราะในภาษาอังกฤษ บางครั้งคำนามก็จำเป็นต้องมี คำนำหน้านา...

No Article คือ คําที่ไม่เติม a, an, the (articles)

no articles คืออะไร ถ้าเพื่อนๆรู้จัก the articles คำนำหน้าคำนามกันแล้ว ก็ควรจะมาทำความรู้จักกับ no articles กันต่อ ซึ่งคือ no articles นั้นคือ คำที่ไม...

การใช้คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ ฉบับย่อ เข้าใจง่าย

การใช้คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆอาจเคยรู้จักกันมาบ้างกับคำในกลุ่มนี้ เช่นคำว่า many, much หรือ some, any เป็นต้น แต่เพื่อนๆรู้รึเปล่าว่านอกจาก 4...

การใช้ Pronouns คำสรรพนาม ในภาษาอังกฤษ

pronouns คือ คำสรรพนาม หรือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม ซึ่งก็คือ ที่เราใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ โดยส่วนมาก pronouns มักจะถูกใช้แทนคำนามในกรณีที่ผู้พูดแ...

Adjectives คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร

คำ Adjectives ในภาษาอังกฤษ นั้น เรามักพบว่ามีคำถามอยู่บ่อยครั้งว่า adjectives คืออะไร ? adjectives ใช้อย่างไร ? adjectives ใช้ขยายอะไร ? หรือ adjectiv...

Adjective Order (วิธีเรียงลำดับ adjectives ที่ซ้อนกันหลายตัว)

บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าในประโยคมี adjectives ซ้อน adjectives หรือก็คือ adjectives ที่ซ้อนกันหลายตัว (แต่ละตัวนั้นต่างประเภทกัน) มาช่วยกันขยายคำนามอย...

การใช้ few, a few และ การใช้ little, a little

few, a few, little, a little ถือเป็นส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ โดยทั้งสี่คำนี้ มีความหมายเหมือนกัน คือ หมายความว่า "มีน้อย มีอยู่นิดหน่อย"...

วิธีใช้ some any ในภาษาอังกฤษ

some any คือ ส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ ที่มีหลายคนสงสัยว่า มันต่างกันตรงไหน? some any ใช้อย่างไร ? ในมันเมื่อ some any มีความหมายเหมือนกั...

การใช้ much และ many

much many คือ ส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ โดย much many มีความหมาย ว่า "มาก" ซึ่งทั้งคู่สามารถใช้ได้กับประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ แต่ก็ย...

การใช้ a lot of, lots of และ plenty of

การใช้ a lot of, lots of และ plenty of เป็นที่สงสัยอยู่มาก ว่าแต่ละตัวนั้นใช้ยังไง เช่น a lot of กับ lots of ใช้ต่างกันอย่างไร แล้ว plenty of ใช้กับ อ...

การใช้ all every และ each

all และ every ต่างกันยังไง ? หรือ each และ every ใช้ต่างกันไหม? แล้วควรเลือกใช้แต่ละตัวกันอย่างไร? เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายคนยังคงสงสัยกันอยู่ เลยต้องบอ...

การใช้ no และ none of the

none of the และ no คือ คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ ซึ่ง no และ none of the มีความหมายว่า ว่างเปล่า/ไม่มีเลย ซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะยังสงสัยว่า ถ้าทั้งคู่มี...

วิธีใช้ the number of และ a number of

the number of และ a number of แตกต่างกันอย่างไร ? ถือได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตที่คนส่วนมากยัง งงๆ กันอยู่ ก็แหม.. เล่นเขียนไม่เหมือนกันแค่นิดเดียว แต่ดั้น...

ประเภทของ adjectives ในภาษาอังกฤษ

adjectives หรือ คำคุณศัพท์ นั้นมีหน้าที่ใช้ขยายคำนาม เพื่อช่วยให้เราเห็นภาพและเข้าใจคำนามนั้นมากยิ่งขึ้น และ ประเภทของ adjectives ในภาษาอังกฤษ นั้นมีอ...

คํากริยาในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างคำกริยาที่ใช้บ่อย ฉบับเข้าใจง่าย

บทความนี้จะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ Verbs หรือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมายิ่งขึ้นว่า คำกริยา หรือ Verbs คือ อะไร ...

การใช้ verb to have ฉบับเข้าใจง่าย

verb to have คืออะไร ใช้เมื่อไหร่ เป็นคำถามยอดฮิต เพราะมักจะมีคนงงกันอยู่บ่อยๆว่า have และ has ใช้เมื่อไหร่ หรือ have และ has ต่างกันอย่างไร แล้ว had ...

intransitive verbs และ transitive verbs ต่างกันอย่างไร

เมื่อพูดถึงกริยาแท้ หรือ Main verbs เพื่อนๆคงเคยได้ยินชื่อ Intransitive verbs และ Transitive verbs กันมาบ้าง เพราะทั้งคู่ถูกจัดอยู่ในประเภทของกริยาแท้...

linking verbs มีหน้าที่อย่างไร

เมื่อพูดถึงคำว่า linking verbs เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหูคุ้นตากันมาแล้ว แต่จะมีบางคนที่ ยังไม่เข้าใจว่า linking verbs คืออะไร หรือ linking verbs มีหน้าที่...

verb to be คืออะไร มีวิธีเลือกใช้ยังไง

verb to be คืออะไร เพื่อนๆบางคนอาจจะงงๆอยู่ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายว่า verb to be คืออะไร มีวิธีเลือกใช้ยังไง เช่น วิธีเลือกใช้ is am are และ วิธีเลือก...

ในภาษาอังกฤษ คำกริยามีกี่ประเภท

คำกริยาในภาษาอังกฤษ คือ คำที่แสดงถึงการกระทำของประธาน หรือแสดง สภาพ สถานะของประธานในประโยค ซึ่งคำกริยานั้นล้วนมีอยู่มากมาย จนเกิดคำถามขึ้นว่า ในภาษาอั...

หลักการเติม s es ที่คำกริยา ในภาษาอังกฤษ

คำกริยาในภาษาอังกฤษ (Verbs) คือ คำที่ใช้แสดงการกระทำของประธาน ซึ่งคาดว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันดี แต่ก็มักจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอ ว่า "ถ้าหากประธานนั้นเป...

do does และ did ใช้เมื่อไหร่

verb to do มีอะไรบ้าง หรือ verb to do คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้เพื่อนๆเกี่ยวกับ verb to do ในแบบฉบับเข้าใจง่ายกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ did หรือ ...

may และ might ต่างกันยังไง

คำว่า may และ might ในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆหลายคนมักมีคำถามเสมอ ถึงเรื่องที่ว่า may และ might ต่างกันยังไง หรือ may และ might ใช้ยังไง รวมถึง ตัวอย่างประ...

should, ought to และ had better ต่างกันยังไง

should, ought to และ had better ในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆหลายคนมักมีคำถามเสมอ ถึงเรื่องที่ว่า should, ought to และ had better ต่างกันยังไง และ การใช้ shoul...

หลักการใช้ will would และ shall

will, would และ shall ทั้งสามคำนี้ถูกจัดเป็นกลุ่มหนึ่งใน modal verbs ซึ่ง modal verbs นั้นก็คือ กริยาช่วยประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที่ คือ เข้ามาช่วยให้กร...

finite verbs และ non-finite verbs ต่างกันอย่างไร

ความต่างกันของ finite verbs และ non finite verbs หรือ finite verbs และ non finite verbs ต่างกันอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาเฉลยข้อสงสัยนั้นกันค่ะ โดยเรา...

gerunds ใช้อย่างไร

เมื่อพูดถึง gerunds คงมีหลายคนที่คิดภาพออก ว่า gerunds คือ การเติม ing ที่คำกริยา แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า gerunds มีวิธีใช้อย่างไร หน้าที่ gerunds ค...

infinitives without to และ infinitives with to คืออะไร ต่างกันยังไง

วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ infinitives verbs กันนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เจ้า infinitives verbs คือ non-finite verbs ประเภทหนึ่ง ที่สามารถแยกออ...

present และ past participles ต่างกันอย่างไร

participles คืออะไร บางคนอาจทราบแล้วว่าคือ ประเภทหนึ่งของ non-finite verbs หรือที่เรียกกันว่ากริยาไม่แท้ คือมันจะไม่เปลี่ยนรูปไปตามประธานนั่นเองค่ะ แล...

modal verbs มีหน้าที่อย่างไร

สำหรับ modal verbs หรือ กริยาช่วยพิเศษนั้น มักจะมีคำถามเกิดเรื่อยๆ เช่น modal verbs มีหน้าที่อย่างไร modal verbs ที่ใช้บ่อย มีอะไรบ้าง รวมถึง วิธีการใ...

ประเภทของ non-finite verbs มีกี่อย่าง อะไรบ้าง

non finite verbs มีกี่ชนิด กี่ประเภทกันนะ แล้ว ชนิดของ non finite verbs หรือ ประเภทของ non finite verbs นี่มันได้แก่อะไรบ้าง อยากรู้เหมือนกันไหมคะ งั้...

Gerunds และ Present Participles ต่างกันยังไง

การเติม -ing ที่คำกริยา มีอยู่สองลักษณะ คือ gerunds และ participles ซึ่งทั้งคู่นั้นเป็น non finite verbs เหมือนกัน ทำให้เกิดคำถามอยู่บ่อยๆว่า สรุปแล้ว...