Grammar Conversation Vocabulary

verb to be คืออะไร มีวิธีเลือกใช้ยังไง

    verb to be ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ primary auxiliary verbs (กลุ่มเดียวกันกับ verb to have และ verb to do เลย)ซึ่งก็คือ คำที่สามารถเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ verb to be กันว่า verb to be คืออะไร ใช้ยังไง กันนะคะ

    verb to be เป็น กริยากลุ่มหนึ่งที่ใช้ แสดงสถานะ เป็น... อยู่... คือ...

is am are ใช้เมื่อ กล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน

        คือเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน เราจะใช้ Verb to be อยู่ 3 ตัว คือ is, am, are
    วิธีเลือกใช้ is am are 

เราจะเลือกใช้ตามประธานนะคะ
ประธาน เป็น คำนามเอกพจน์ He, She, It จะใช้ is
ประธาน เป็น I จะใช้ am
ประธาน เป็น คำนามพหูพจน์ You, We, They จะใช้ are

     ตัวอย่าง

  1. He is a teacher. = เขาเป็นครู
  2. I am a student. = ฉันเป็นนักเรียน
  3. We are soldiers. = พวกเราเป็นทหาร
  4. Daniel is Emma's boyfriend. = แดเนียลเป็นแฟนของเอ็มม่า
  5. They are policemen. = พวกเขาเป็นตำรวจ

                    

was were ใช้เมื่อ กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต

        คือเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต (เช่น ในอดีตเคยอยู่... หรือเคยเป็น... ) เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น was และ were ค่ะ
   
วิธีเลือกใช้ was were

ก็จะเลือกใช้ตามประธานเช่นกันค่ะ
ประธาน เป็น
คำนามเอกพจน์ He, She, It และ I จะใช้ was
ประธาน เป็น
คำนามพหูพจน์ You, We, They จะใช้ were

     ตัวอย่าง

  1. He was a policeman. = เขาเคยเป็นตำรวจ
  2. She was at the school yesterday. = เธออยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้
  3. We were soldiers. = พวกเราเคยเป็นทหาร
  4. They were friends. = พวกเขาเคยเป็นเพื่อนกัน

                    

    เป็นไงคะ หลักการใช้ verb to be หรือ is, am, are ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ

Grammarlearn.com (แกรมม่าเลิร์น ดอท คอม)

เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษฟรี เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Privacy Policy

© 2014 - 2024 grammarlearn.com All Right Reserved.