สรุปหลักการของ tense ทั้ง 12 tense ฉบับเข้าใจง่าย

หลักการของ tense ทั้ง 12 tense มีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ tense ทั้ง 12 มาอธิบายใ...

หลักการใช้ adverbs of frequency ฉบับเข้าใจง่าย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ad่verbs of frequency กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of frequency ...

หลักการใช้ adverbs of degree ฉบับเข้าใจง่าย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ adverbs of degree กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of degree คืออะไร...

ตำแหน่ง adverbs of time และหลักการใช้ ฉบับเข้าใจง่าย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ adverbs of time กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of time คืออะไร แล้...

หลักการใช้ adverbs of manner ฉบับเข้าใจง่าย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ adverbs of manner กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of manner คืออะไร...

adverbs of place วางตำแหน่งไหน และมีอะไรบ้าง

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ adverbs of place กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of place คืออะไร ม...

Adverbs มีกี่ประเภท และมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Adverbs กันนะคะ ว่า Adverbs มีกี่ประเภท โดยเราจะทบทวนกันก่อนค่ะ ว่า...

Adjectives และ Adverbs คืออะไร ต่างกันอย่างไร

เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่า Adjectives และ Adverbs คืออะไร แล้ว Adjectives และ Adverbs เหมือนหรือต่างกัน...

หลักการเติม -ing ท้ายคำกริยา

หลักการเติม -ing ท้ายคำกริยา มักเป็นข้อสงสัยของหลายๆคนพอๆกลับ การเติม s, es ที่คำกริยา กันเลยทีเดียว...