หลักการใช้ Past continuous tense ฉบับเข้าใจง่าย

หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่อง Tense ในวันนี้เราจะมา อธิบายเกี่ยวกับ Pa...

หลักการใช้ Past simple tense ฉบับเข้าใจง่าย

หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่อง Tense ในวันนี้เราก็ได้เลือกมาหนึ่ง Tense...

หลักการใช้ Present perfect continuous tense ฉบับเข้าใจง่าย

หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่อง Tense ในวันนี้เราจะมา อธิบายเกี่ยวกับ Pr...

หลักการใช้ Present perfect tense ฉบับเข้าใจง่าย

หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่อง Tense ในวันนี้เราจะมา อธิบายเกี่ยวกับ Pr...

หลักการใช้ Present simple tense ฉบับเข้าใจง่าย

หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่อง Tense ในวันนี้เราก็ได้เลือกมาหนึ่ง Tense...

กริยาช่อง 3 คืออะไร และ ตัวอย่างกริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ กริยา 3 ช่อง กันค่ะ โดยเราได้รวบรวม ตัวอย่างกริยา 3 ช่อง...

สรุปหลักการของ tense ทั้ง 12 tense ฉบับเข้าใจง่าย

หลักการของ tense ทั้ง 12 tense มีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ tense ทั้ง 12 มาอธิบายใ...

หลักการใช้ adverbs of frequency ฉบับเข้าใจง่าย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ad่verbs of frequency กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of frequency ...

หลักการใช้ adverbs of degree ฉบับเข้าใจง่าย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ adverbs of degree กันนะคะ โดยเราจะเริ่มกันที่ adverbs of degree คืออะไร...