การใช้ much และ many

much many คือ ส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ โดย much many มีความหมาย ว่า "มาก" ซึ่งทั้งคู่ส...

วิธีใช้ some any ในภาษาอังกฤษ

some any คือ ส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ ที่มีหลายคนสงสัยว่า มันต่างกันตรงไหน? some any ใ...

การใช้ few, a few และ การใช้ little, a little

few, a few, little, a little ถือเป็นส่วนหนึ่งของ คําบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ โดยทั้งสี่คำนี้ มีความหมา...

Adjective Order (วิธีเรียงลำดับ adjectives ที่ซ้อนกันหลายตัว)

บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าในประโยคมี adjectives ซ้อน adjectives หรือก็คือ adjectives ที่ซ้อนกันหลายตั...

Adjectives คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร

คำ Adjectives ในภาษาอังกฤษ นั้น เรามักพบว่ามีคำถามอยู่บ่อยครั้งว่า adjectives คืออะไร ? adjectives ใ...

การใช้ Pronouns คำสรรพนาม ในภาษาอังกฤษ

pronouns คือ คำสรรพนาม หรือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม ซึ่งก็คือ ที่เราใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ โดยส่...

การใช้คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ ฉบับย่อ เข้าใจง่าย

การใช้คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆอาจเคยรู้จักกันมาบ้างกับคำในกลุ่มนี้ เช่นคำว่า many, much หรือ...

No Article คือ คําที่ไม่เติม a, an, the (articles)

no articles คืออะไร ถ้าเพื่อนๆรู้จัก the articles คำนำหน้าคำนามกันแล้ว ก็ควรจะมาทำความรู้จักกับ no a...

การใช้ a an the (The Articles) หรือ คำนำหน้านาม ฉบับเข้าใจง่าย

The Articles คือ คำนำหน้านาม ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ a, an, the ที่มีความสำคัญก็เพราะใ...