คำนามทั่วไป (common nouns) และ คำนามเฉพาะ (proper noun)

ชนิดของคำนามในภาษาอังกฤษ นอกจากจะแบ่งเป็น คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้ แล้ว ยังมีการแบ่งคำนามอยู่อ...

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ในภาษาอังกฤษ

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ไม่ใช่เรื่องยากเพราะ คำนามนับไม่ได้ ( uncountable noun ) ทั่วไป ยกตัวอ...

วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ การเติม s es ในภาษาอังกฤษ

เจาะลึกวิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ ซึ่งคำนามในภาษาอังกฤษส่วนมากสามารถใช้ การเติม s es ได...

Noun คำนามในภาษาอังกฤษ คืออะไร มีกี่ชนิด มีวิธีใช้อย่างไรบ้าง

คำนาม ในภาษาอังกฤษ (Noun) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ซึ่งได้แก่ นามนับได้ (Countable noun) และ นามนับไม่ไ...