การใช้ Pronouns คำสรรพนาม ในภาษาอังกฤษ

pronouns คือ คำสรรพนาม หรือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม ซึ่งก็คือ ที่เราใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ โดยส่...

การใช้คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ ฉบับย่อ เข้าใจง่าย

การใช้คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆอาจเคยรู้จักกันมาบ้างกับคำในกลุ่มนี้ เช่นคำว่า many, much หรือ...

No Article คือ คําที่ไม่เติม a, an, the (articles)

no articles คืออะไร ถ้าเพื่อนๆรู้จัก the articles คำนำหน้าคำนามกันแล้ว ก็ควรจะมาทำความรู้จักกับ no a...

การใช้ a an the (The Articles) หรือ คำนำหน้านาม ฉบับเข้าใจง่าย

The Articles คือ คำนำหน้านาม ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ a, an, the ที่มีความสำคัญก็เพราะใ...

คำนามทั่วไป (common nouns) และ คำนามเฉพาะ (proper noun)

ชนิดของคำนามในภาษาอังกฤษ นอกจากจะแบ่งเป็น คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้ แล้ว ยังมีการแบ่งคำนามอยู่อ...

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ในภาษาอังกฤษ

วิธีทำคำนามนับไม่ได้ให้นับได้ ไม่ใช่เรื่องยากเพราะ คำนามนับไม่ได้ ( uncountable noun ) ทั่วไป ยกตัวอ...

วิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ การเติม s es ในภาษาอังกฤษ

เจาะลึกวิธีเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ ซึ่งคำนามในภาษาอังกฤษส่วนมากสามารถใช้ การเติม s es ได...

Noun คำนามในภาษาอังกฤษ คืออะไร มีกี่ชนิด มีวิธีใช้อย่างไรบ้าง

คำนาม ในภาษาอังกฤษ (Noun) ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ซึ่งได้แก่ นามนับได้ (Countable noun) และ นามนับไม่ไ...